Czy młynarka do paznokci zaburza regenerację paznokci?

To, czy frezarka do paznokci zaburza regenerację paznokcia, zależy od mechanizmu, który jest w nią zaangażowany. W regenerację paznokci zaangażowany jest narząd paznokciowy i sygnalizacja Wnt. Proces ten jest zależny od poziomu. U ssaków końcówka paznokcia regeneruje się na określonym poziomie. Mechanizm biorący udział w regeneracji paznokcia nie jest do końca poznany. Zaproponowano jednak kilka teorii, w tym linie Muehrcke’a.

Linie Muehrcke’a

Linie Muehrcke’a to białe linie, które tworzą się na łożysku paznokcia. Występują parami i nie postępują wraz ze wzrostem płytki paznokciowej. U niektórych osób powstają one w wyniku przewlekłej choroby nerek, AIDS i stresu metabolicznego. Inne możliwe przyczyny to przewlekła hipoalbuminemia i przebywanie na dużej wysokości.

Mimo estetycznego wyglądu linie Muehrckego mogą być poważnym powikłaniem niektórych stanów chorobowych. Najczęstszymi są zespół nerczycowy i kłębuszkowe zapalenie nerek. Mogą jednak rozwinąć się również w wyniku urazu lub chemioterapii – fragment ten pochodzi od redaktora portalu wowporadnik.pl. W tych przypadkach należy leczyć chorobę podstawową, aby zapobiec pojawieniu się linii Muehrckego.

W badaniu przeprowadzonym przez Muehrcke’a u 32 pacjentów stwierdzono białe pasma nad paznokciami. Dwudziestu trzech z nich miało zespół nerczycowy, a dziewięciu pacjentów miało hipoalbuminemię z innych przyczyn. U tych pacjentów pasma pojawiały się tylko wtedy, gdy poziom albuminy w surowicy był mniejszy niż 2,2 g/dL. Pasma ustąpiły u czterech pacjentów, którzy otrzymywali dożylnie albuminy. Muehrcke uważał, że pasma te były spowodowane przewlekłym niedoborem albuminy. Dlatego zasugerował, że białe pasma na paznokciach mogą być wykorzystane jako kliniczny wskaźnik hipoalbuminemii.

Oprócz linii Muehrcke’a zmianie może ulec również kolor płytki paznokciowej. Paznokcie mogą wydawać się niebieskie lub półpłytkie i mogą być wynikiem choroby wirusowej. Linie te będą stopniowo zanikać w miarę ponownego wzrostu płytki paznokciowej. Nie oznacza to jednak, że frezowanie paznokci spowoduje trwałe uszkodzenie płytki paznokciowej. Problem w końcu sam ustąpi, ale jeśli ból jest stały, to należy rozważyć wizytę u lekarza.

Czerniak podpaznokciowy

Rozpoznanie czerniaka podpaznokciowego wymaga dokładnego zbadania paznokcia, w tym otaczających go tkanek. Do postawienia ostatecznej diagnozy konieczna będzie biopsja. Lekarz może wykonać biopsję wycinającą, podczas której usuwa się całą zmianę, lub mniej inwazyjną biopsję punkcyjną.

Czerniaki podpaznokciowe występują najczęściej w palcach rąk i nóg. Często pojawiają się jako ciemnobrązowe lub czarne przebarwienia w łożysku paznokcia i mogą postępować do pogrubienia i deformacji. Zmiany te mogą być bolesne lub bezbolesne.

Leczenie czerniaka podpaznokciowego polega zazwyczaj na chirurgicznym usunięciu zmienionego chorobowo obszaru. Może to obejmować cały paznokieć, część palca lub węzły chłonne. Jednak leczenie to nie musi wyleczyć choroby i mogą być konieczne dalsze terapie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się nowotworu. Dalsze terapie mogą obejmować chemioterapię i radioterapię.

Czerniak podpaznokciowy jest rzadkim, ale potencjalnie śmiertelnym schorzeniem dotykającym macierzy paznokcia. Jest spowodowany zwiększoną produkcją melaniny przez melanocyty, które ulegają aktywacji i migrują dystalnie. W niektórych przypadkach guz nie wykazuje charakterystycznych smug barwnikowych. U niektórych pacjentów mogą jednak wystąpić zmiany w paznokciach, krwawienie i ból w łożysku paznokcia. Chociaż dokładna przyczyna czerniaka podpaznokciowego nie jest znana, istnieją pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju choroby. Najczęstszym czynnikiem ryzyka jest długotrwała ekspozycja na słońce.

Czerniak podpaznokciowy występuje rzadko, ale może być trudny do zdiagnozowania. Ten typ czerniaka może rozprzestrzeniać się po całym ciele i często ma złe rokowania. Ponadto diagnoza jest często opóźniona, ponieważ doszło do rozprzestrzenienia się choroby.

COVID-19

COVID-19 zaburza proces regeneracji paznokci w mieszkach włosowych i skórze właściwej. Stan ten prowadzi do różnych manifestacji paznokciowych i jest związany z wieloma chorobami zakaźnymi. Objawy paznokciowe mogą być źródłem informacji o ogólnoustrojowych objawach tych chorób. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre z tych objawów.

Jedną z unikalnych manifestacji paznokciowych jest czerwony wzór półksiężyca, który pojawia się nad białą lunulą, podstawą paznokcia. Zwykle pojawia się on dwa do trzech tygodni po postawieniu diagnozy i może dotyczyć jednego lub więcej paznokci. W obecności tych objawów, pacjenci powinni natychmiast szukać pomocy medycznej. Powinni również rozważyć stosowanie masek lub metod społecznego dystansu.

Nie jest znana ostateczna przyczyna tej choroby, ale podejrzewa się, że COVID-19 może mieć udział w upośledzeniu regeneracji paznokci. Chorobie mogą towarzyszyć inne, mniej specyficzne objawy. Macierz paznokcia jest strukturą wrażliwą, a uraz, stan zapalny i nadkrzepliwość mogą wpływać na regenerację paznokcia. U pacjentów z zakażeniem COVID-19 mogą występować linie Meesa, które wydają się być spowodowane dysregulacją obrotu komórek w macierzy.

Inną nietypową dolegliwością paznokciową, którą może powodować COVID-19 są „linie piękna”. Jest to stan, w którym paznokieć będzie rozwijał się nierównomiernie. Jest to znane jako onychomadesis. Jeśli Twoje paznokcie są zbyt długie lub zbyt krótkie, możesz doświadczyć tych linii. Linie te jednak znikną, gdy ustąpi podstawowy problem.

Komórki macierzy paznokcia

Płytka paznokcia jest podstawowym elementem paznokcia. Jest ściśle połączona z proksymalną macierzą i mniej przylegająca na jej dystalnym końcu. Składa się z komórek, które przylegają do macierzy zewnątrzkomórkowej w wyspecjalizowanych połączeniach. Połączenia te obejmują adhezję ogniskową i hemi-desmosomy. Komórki tworzące płytkę paznokciową nazywane są keratynocytami.

Podwójna funkcja sygnalizacji Wnt kieruje regeneracją paznokci i palców oraz koordynuje komórki mezenchymalne w nabłonku paznokciowym. Więcej badań nad mechanizmami regulującymi sygnalizację Wnt w nabłonku paznokcia może doprowadzić do nowych metod leczenia amputacji.

Naukowcy z Keck School of Medicine, University of Southern California oraz University of Michigan przeprowadzili badanie, którego celem było określenie, czy frezowanie paznokci zaburza ich regenerację. Badanie polegało na amputacji środkowych trzech palców 21-dniowych myszy przy macierzy paznokcia, w NSC. Następnie pobierano cyfry i przetwarzano je w celu przeprowadzenia immunohistochemii. W każdym punkcie czasowym badano więcej niż 10 różnych cyfr, a eksperyment powtarzano trzykrotnie.

Białko paznokcia składa się z globularnych białek związanych z keratyną. Poznanie składu i struktury tych białek jest ważne dla diagnostyki chorób i argumentów kryminalistycznych. W badaniu wykorzystano ścinki paznokci od 78 zdrowych ochotników, a następnie zdekonwoluowano je za pomocą półprzewodnikowego 13C CP/MAS NMR. Widma te zostały następnie poddane analizie statystycznej.

Zmiana składu i struktury a-keratyny wraz z wiekiem

A-keratyna składa się z dwóch helikali alfa z wiązaniami disulfidowymi. Jest niezbędnym składnikiem zdrowych włosów. Podczas każdej fazy anagenu wytwarza widoczną łodygę włosa. Starzenie się może zmienić skład i strukturę keratyny w mieszku włosowym.

Keratyna jest obfitym białkiem strukturalnym w wielu rodzajach tkanek zwierzęcych. Zawiera dużą ilość cysteiny i tworzy wewnątrzcząsteczkowe wiązania disulfidowe. A-keratyna ma strukturę helikalną o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych, termicznych i chemicznych. Chociaż keratyna jest substancją biozgodną, nie występuje we wszystkich częściach ciała.

Zewnętrzna warstwa skóry człowieka zawiera warstwy keratyny. Białko to tworzy szkielet skóry i włosów. Występuje również w paznokciach, pazurach i piórach zwierząt. Oprócz skóry, keratyna jest obecna w języku i innych częściach ciała, i zapewnia wytrzymałość tych tkanek. Alfa i beta-keratyna są filamentami pośrednimi w cytoszkielecie. Składają się głównie z a-helikali, choć mogą również tworzyć struktury b-strand/sheet. Wiązania disulfidowe pomiędzy pasmami keratyny nadają jej również wysoką stabilność.

Oprócz ludzkich włosów, keratyna jest szeroko stosowana w produktach kosmetycznych. Oprócz kosmetyków, właściwości mechaniczne keratyny doprowadziły do wielu zastosowań biomedycznych.

Podobne tematy